Eläimillä testattu kosmetiikka

Eläimillä testattu kosmetiikka

Eläimillä testattu kosmetiikka alkaa käydä etenkin Euroopassa harvinaiseksi. EU-alueella on nykyisin kiellettyä käyttää kosmetiikan testaamiseen eläimiä, mutta muualla maailmassa eläinkokeet ovat edelleen laajasti kosmetiikkateollisuuden käytössä. Eläinkokeet ovat monesti hyvin tuskallisia niiden kohteeksi joutuneille eläimille, ja monet kuluttajat vastustavat avoimesti eläinkokeita hyödyntäviä yhtiöitä. Tämän vuoksi eläinkokeettomuudesta on tullut monelle kosmetiikkayritykselle kilpailuvaltti.

Esimerkiksi The Body Shop on mainostanut tuotteitaan eläinkokeettomuudella jo kymmeniä vuosia, eli jo ennen kuin eläinkokeet kiellettiin Euroopan Unionin alueella kosmetiikka- ja hygieniatuotteissa.

Kosmetiikkaan ei tarvita eläinkokeita

Vaikka eläinkokeet monesti hyväksytäänkin osaksi lääketeollisuuden kehitystyötä, eläinkokeeton kosmetiikka on noussut tärkeäksi teemaksi, kun puhutaan eläinten oikeuksista. Syynä tähän on se, että kosmetiikka- ja hygieniatuotteet harvoin ovat välttämättömiä ihmisten hengissä säilymiselle. On pinnallista asettaa eläimet alttiiksi allergisille reaktioille ja muille mahdollisesti hyvinkin vakaville oireille ainoastaan siksi, että ihmiset voisivat tehokkaammin kaunistautua tai pysyä puhtaampina.

Eläimillä testattu kosmetiikka

Nykyään kosmetiikkateollisuus ei välttämättä tarvitse eläinkokeita, sillä markkinoilla on jo hyvin paljon erilaisia yhdisteitä, joiden vaikutukset ihmisille tunnetaan.

Suuresta vastustuksesta johtuen Euroopan Unioni kielsi alueellaan eläinkokeet kosmetiikka- ja hygieniatuotteisiin liittyvissä testeissä alkuvuodesta 2013. Samalla astui voimaan eläinkokeilla testatun kosmetiikan myyntikielto EU:ssa.

Tänä päivänä suomalainen kuluttaja voi luottaa siihen, että kaupan hyllyiltä löytyvää kosmetiikkaa ei ole testattu eläimillä.

Sen sijaan ulkomaalaisista nettikaupoista tilattaessa kuluttajan kannattaa itse selvittää yrityksen suhtautuminen eläinkokeisiin. Usein eläinkokeita vastustavat brändit kertovat asiasta kuluttajille hyvin avoimesti. Netistä löytyy helposti myös listoja, joihin on koottu kaikki kosmetiikkayritykset, jotka eivät teetä eläinkokeita.

Eläinkokeet ovat väistymässä lääketieteessäkin

Eläinkokeita käytetään edelleen etenkin lääketieteellisissä tutkimuksissa. Suurin osa ihmisistä suhtautuu sallivasti esimerkiksi lääkeaineiden haittavaikutusten testaamiseen rotilla. Suomessa eläinkokeiden järjestäminen on luvanvaraista toimintaa ja eläinkokeita teetetään lähinnä yliopistoissa.

wistar_rat

Eläinkokeiden käyttö lääketieteessäkin on kuitenkin vähenemässä, sillä niiden teho on varsin heikko suhteutettuna eettisiin ongelmiin ja kustannuksiin. Esimerkiksi rotilla tehtyjen kokeiden tuloksia ei useinkaan voida suoraan soveltaa ihmisiin, sillä eläimillä hyvin toimineet aineet eivät välttämättä toimi ihmiskehossa samalla tavalla kuin eläimillä. Eläinkokeiden toimivuus on siis kyseenalaista.

Suomessa esimerkiksi Tampereen yliopistossa ollaan yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan ja biotieteiden laitoksen kanssa kehitetty vaihtoehtoa eläinkokeille.

Eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien asiantuntijakeskus FICAM perustettiin Tampereen yliopistolle jo vuonna 2008. Keskus luo keinotekoisesti moderneista materiaaleista erilaisia malleja ihmissoluista ja elimistä.

Näiden mallien avulla lääkeaineiden toimivuutta voidaan testata varmasti ja ilman eläimille aiheutettavaa kärsimystä. Toistaiseksi kaikkia eläinkokeita ei vielä voida korvata vaihtoehtoisilla menetelmillä, mutta jo lähitulevaisuudessa tähän kuitenkin todennäköisesti päästään. Näin yhdenkään eläimen ei enää tarvitse kärsiä kokeiden uhrina.

game-design (1)

Mitä on pelisuunnittelu ja miten päästä siinä alkuun?

Peliopas – pelisuunnittelun alkeet

Mitä on pelisuunnittelu ja mikä sen merkitys on uusia pelejä kehitettäessä? Kuten missä tahansa projekteissa, myös pelien kehittämisessä suunnitteluvaihe on onnistuneen lopputuloksen kannalta erittäin tärkeä.

Jotta pelin luomisen takana oleva alkuperäisidea saadaan vietyä toteutukseen, on pelin strategia ja suunniteltu eteneminen kirjattava yksityiskohtaiseksi suunnitelmaksi koko kehitystiimin saataville.

Usein pelinkehitysprosessissa törmätään siihen ongelmaan, että pelin alkuperäinen ajatus on kokonaisuudessaan ainoastaan sen ideoijan pään sisällä. Tällöin tiimillä ei ole yhtenäistä visiota siitä, minkälainen pelistä tulee, ja kehittämiseen hukataan turhaan aikaa ja muita resursseja.

Kuinka luoda pelinkehityssuunnitelma

Kehityssuunnitelman tekemisessä alkuun pääseminen on usein haastavin ja hitain vaihe. Suunnitelman ydin on toimia dokumenttina, joka kuvaa sekä pelin idean että sen kehittämisen vaiheet. Tässä peliala ei juurikaan poikkea muista aloista, ja suunnitelman tekemistä voi helpottaa hahmottelemalla siihen ensin rungon, jossa on esitetty kaikki tarvittavat pääkohdat.

Suunnitelman kulmakivet ovat pelin ulkoasu ja design, pelin tarina, pelikokemus ja pelin kohderyhmä, kilpailutilanne sekä markkinointi. Kehityssuunnitelmasta ei kannata tehdä liian ehdotonta heti alussa, jotta pelisuunnittelussa on tilaa myös tiimin aivoriihille ja luovuudelle, alkuperäisidean kuitenkaan katoamatta.

web-design-game-design

Pelinkehityssuunnitelman tulee siis avata sen lukijalle pelin perusidea, mutta myös yksityiskohdat aina grafiikoista markkinointiin saakka. Pelin designin kuvauksessa kirjataan suunnitelmaan myös pelin vaikeustaso ja pelin ohjaaminen, pelin kesto ja se, onko peli yksin pelattava vai moninpeli. Pelin tarinaa kuvattaessa avataan pelin erilaiset skenaariot ja tasot, ja kerrotaan miten ne kytkeytyvät pelin tarinaan.

Suunnitelmassa tulee kuvata myös se, mitä pelaaja kokee pelin aikana sekä se, minkälaisia hahmoja ja tapahtumapaikkoja pelissä on. Myös pelin äänimaailman kuvaaminen on merkittävä osa kehityssuunnitelmaa. Esimerkiksi nettiarpa -casinon sivuilla voit tutustua hyvin suunniteltuihin ja toteutettuihin peleihin.

Uusi alalla? Aloita yksinkertaistamalla

Mikäli olet vasta aloittamassa alalla, yllä kuvattu pelinkehityssuunnitelman tekeminen kaikkinen yksityiskohtineen voi kuulostaa monimutkaiselta ja raskaalta prosessilta. Tärkein ohje vasta-alkajalle onkin olla haukkaamatta liian suurta palaa kerralla. Mitä monimutkaisempi peli on kyseessä, sitä raskaampi on myös pelin suunnitteluprojekti. Joten aloita helposta pelistä, ja muista, että monien menestyspelien idea itse asiassa on hyvin yksinkertainen.

GDD-blog-pic

Juuri perusidean oivallinen toteuttaminen ja pelisuunnittelu tekevät pelistä koukuttavan ja hauskan pelata. Muista myös mitoittaa kehitysresurssit pelin koon, monimutkaisuuden ja vaikeusasteen mukaan. Pienellä tiimillä on hyvin vaikeaa luoda järkevällä aikataululla monimutkaista ja suurta pelikokonaisuutta.

Suunnitelmasta toteutukseen

Kun pelinkehityssuunnitelmaan on kirjattu kaikki yksityiskohdat pelistä ja sen kulusta, ulkoasusta, kohderyhmästä ja markkinoinnista, voi varsinainen pelin kehittäminen alkaa. Suunnitelman muokkaamista ei kuitenkaan kannata lopettaa missään vaiheessa, vaan jatkaa sitä projektin eri vaiheissa. Suunnitelma voi toimia myös muistikirjana projektin kulusta ja aikataulussa pysymisestä.

Pelinkehitysprojektin onnistumiseen tarvitaan perusteellisen suunnitelman lisäksi myös oikein mitoitettu kehitystiimi sekä riittävä rahoitus. Tiimin sitouttamisessa ja yhteisen vision ja aikataulun luomisessa kehityssuunnitelma on erittäin merkittävässä roolissa, joten siihen laitetut panostukset varmasti kantavat hedelmää projektin edetessä, oli kyseessä sitten rahapeli tai maksuton nettipeli.