Tag Archives for " Kosmetiikkaan "

Eläimillä testattu kosmetiikka

Eläimillä testattu kosmetiikka

Eläimillä testattu kosmetiikka alkaa käydä etenkin Euroopassa harvinaiseksi. EU-alueella on nykyisin kiellettyä käyttää kosmetiikan testaamiseen eläimiä, mutta muualla maailmassa eläinkokeet ovat edelleen laajasti kosmetiikkateollisuuden käytössä. Eläinkokeet ovat monesti hyvin tuskallisia niiden kohteeksi joutuneille eläimille, ja monet kuluttajat vastustavat avoimesti eläinkokeita hyödyntäviä yhtiöitä. Tämän vuoksi eläinkokeettomuudesta on tullut monelle kosmetiikkayritykselle kilpailuvaltti.

Esimerkiksi The Body Shop on mainostanut tuotteitaan eläinkokeettomuudella jo kymmeniä vuosia, eli jo ennen kuin eläinkokeet kiellettiin Euroopan Unionin alueella kosmetiikka- ja hygieniatuotteissa.

Kosmetiikkaan ei tarvita eläinkokeita

Vaikka eläinkokeet monesti hyväksytäänkin osaksi lääketeollisuuden kehitystyötä, eläinkokeeton kosmetiikka on noussut tärkeäksi teemaksi, kun puhutaan eläinten oikeuksista. Syynä tähän on se, että kosmetiikka- ja hygieniatuotteet harvoin ovat välttämättömiä ihmisten hengissä säilymiselle. On pinnallista asettaa eläimet alttiiksi allergisille reaktioille ja muille mahdollisesti hyvinkin vakaville oireille ainoastaan siksi, että ihmiset voisivat tehokkaammin kaunistautua tai pysyä puhtaampina.

Eläimillä testattu kosmetiikka

Nykyään kosmetiikkateollisuus ei välttämättä tarvitse eläinkokeita, sillä markkinoilla on jo hyvin paljon erilaisia yhdisteitä, joiden vaikutukset ihmisille tunnetaan.

Suuresta vastustuksesta johtuen Euroopan Unioni kielsi alueellaan eläinkokeet kosmetiikka- ja hygieniatuotteisiin liittyvissä testeissä alkuvuodesta 2013. Samalla astui voimaan eläinkokeilla testatun kosmetiikan myyntikielto EU:ssa.

Tänä päivänä suomalainen kuluttaja voi luottaa siihen, että kaupan hyllyiltä löytyvää kosmetiikkaa ei ole testattu eläimillä.

Sen sijaan ulkomaalaisista nettikaupoista tilattaessa kuluttajan kannattaa itse selvittää yrityksen suhtautuminen eläinkokeisiin. Usein eläinkokeita vastustavat brändit kertovat asiasta kuluttajille hyvin avoimesti. Netistä löytyy helposti myös listoja, joihin on koottu kaikki kosmetiikkayritykset, jotka eivät teetä eläinkokeita.

Eläinkokeet ovat väistymässä lääketieteessäkin

Eläinkokeita käytetään edelleen etenkin lääketieteellisissä tutkimuksissa. Suurin osa ihmisistä suhtautuu sallivasti esimerkiksi lääkeaineiden haittavaikutusten testaamiseen rotilla. Suomessa eläinkokeiden järjestäminen on luvanvaraista toimintaa ja eläinkokeita teetetään lähinnä yliopistoissa.

wistar_rat

Eläinkokeiden käyttö lääketieteessäkin on kuitenkin vähenemässä, sillä niiden teho on varsin heikko suhteutettuna eettisiin ongelmiin ja kustannuksiin. Esimerkiksi rotilla tehtyjen kokeiden tuloksia ei useinkaan voida suoraan soveltaa ihmisiin, sillä eläimillä hyvin toimineet aineet eivät välttämättä toimi ihmiskehossa samalla tavalla kuin eläimillä. Eläinkokeiden toimivuus on siis kyseenalaista.

Suomessa esimerkiksi Tampereen yliopistossa ollaan yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan ja biotieteiden laitoksen kanssa kehitetty vaihtoehtoa eläinkokeille.

Eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien asiantuntijakeskus FICAM perustettiin Tampereen yliopistolle jo vuonna 2008. Keskus luo keinotekoisesti moderneista materiaaleista erilaisia malleja ihmissoluista ja elimistä.

Näiden mallien avulla lääkeaineiden toimivuutta voidaan testata varmasti ja ilman eläimille aiheutettavaa kärsimystä. Toistaiseksi kaikkia eläinkokeita ei vielä voida korvata vaihtoehtoisilla menetelmillä, mutta jo lähitulevaisuudessa tähän kuitenkin todennäköisesti päästään. Näin yhdenkään eläimen ei enää tarvitse kärsiä kokeiden uhrina.